Informează-te !

Preşedintele Colegiului Medicilor din România – Dr. Vasile Astărăstoae critică cardul de sănătate cu cip

 http://youtu.be/f64mXGm0CV4

Dr. Vasile Astărăstoaie: „Traficul de organe este un pericol mult mai mare decât traficul de droguri”

VIDEO: BULETINELE CU CIP din Germania AU FOST SPARTE DE HACKERI inainte de lansarea oficiala din noiembrie

Citez din articolul Buletinele cu cip din Germania au fost sparte de hackeri inainte de lansarea oficiala din noiembrie:

La emisiunea “Plusminus” difuzata de televiziunea germana de stat ARD, echipa de hackeri Chaos Computer Club a reusit sa extraga date confidentiale din noile carti de identitate cu cip, prevazute sa intre in circulatie in Germania de la 1 noiembrie 2010. Pentru a scana documentele, acestia au folosit chiar un scaner RFID pus la dispozitie de autoritati fiecarui posesor de nou document, dispozitiv prevazut pentru realizarea de tranzactii financiare pe internet prin intermediul calculatorului. Datele extrase din document de hackeri sunt amprentele celor doua degete si codul PIN de 6 cifre ce reprezinta semnatura electronica.

Un alt risc in folosirea documentelor cu cip este dat de faptul ca exista posibilitatea (cu ajutorul unui virus Troian) sa se memoreze tastele folosite pentru introducerea codului de 6 cifre, in cazul in care nu se foloseste scanerul RFID.

Autoritatile germane, fiind surprinse de aceasta vulnerabilitate a noilor documente, resping cele prezentate la emisiunea “Plusminus”, iar un expert in tehnologia identificarii persoanei afirma ca totusi este un progres aceasta combinatie dintre un cip si un cod PIN, fata de sistemul clasic de pana acum format din utilizator si parola.

Trebuie sa precizam ca noile documente din Germania sunt asemnatoare cu cele ce vor fi introduse in Romania de la 1 ianuarie 2011. Prin urmare, un alt motiv de a refuza aceste acte este nesiguranta datelor personale, cu care un necunoscut poate utiliza banii pe care ii aveti in contul bancar asociat semnaturii electronice si poate savarsi delicte fiind identificat cu  identitatea dvs.

Mai jos puteti vedea cum aceiasi hackeri au reusit publicarea amprentelor ministrului de interne german, Wolfgang Schauble, pentru a arata nesiguranta folosirii datelor biometrice in cadrul actelor de identitate.

Sursa: aici

==========

Mari duhovnici despre actele cu cip: NU ACTELOR CU CIP !!

==========

Toleranţă, ecumenism şi politically correct

Acum este folosită aceeaşi „limbă de lemn”(”Ciudăţenia limbii de lemn vine din faptul că, spre deosebire de celelalte limbi, ea n-are decât o funcţie: să servească de vehicul ideologiei”.Francoise Thom, Limba de lemn, trad. de Mona Anthoni, Ed. Humanitas, Buc., 1993, p. 34) propagandistică era folosită şi de sistemul comunist şi care acum este promovată atât de corectitudinea politică cât şi de teologii ecumenişti. Această limbă diferă atât de mult de limbajul clar, precis (Cuvântul vostru să fie: Ceea ce este da, da; şi ceea ce este nu, nu; iar ce mai mult decât acestea, de la cel viclean este – Matei 5; 37), dulce şi duhovnicesc al Sfinţilor Părinţi, încât, evident este o invenţie a oamenilor politici mai mult decât a de-Dumnezeu-inspiraţilor Părinţi ai Bisericii. Se împlineşte astfel veşnicul cuvânt al Domnului care spune: „Proorocii mincinoşi vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori”(Mt. 7, 15)

Minciuna Adevărul
Despărţirea, divizarea Bisericii Căderea unora de la dreapta credinţă
Unirea bisericilor Unirea bisericilor nu se poate face pentru că „nu există mai multe biserici ca să se unească între ele. Este vorba despre unirea creştinilor eterodocşi, îndepărtaţi sau separaţi de Biserica Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească cu Biserica Ortodoxă”[1]
Refacerea, restaurarea unităţii Bisericii lui Hristos Întoarcerea la dreapta credinţă a sinoadelor ecumenice şi a Sfinţilor Părinţi
Ecumenism Termen inventat pentru a denatura şi înlocui sensul vechi bisericesc al cuvântului ecumenic care se referă la întreaga creştinătate ortodoxă şi unitatea acesteia întru Adevăr şi nu la o virtuală unitate mincinoasă ca acum[2]
Ramuri ale creştinătăţii Nu există decât o singură Biserică – cea Ortodoxă, şi deci o singură dreaptă credinţă
Teoria ramificaţiilor „Foarte simplu şi totodata spre mulţumirea tuturor Bisericilor creştine, a crezut că poate lămuri chestiunea adevăratei Biserici a lui Hristos aşa cum numitul <<curent de toleranţă modern>> sau <<teoria ramificaţiei>>. Teoria aceasta contestă fiecărei Biserici – privită în parte – caracterul veracităţii şi recunoaşte adevărata Biserică a lui Hristos numai în totalitatea, în suma Bisericilor creştine existente pe pământ”[3]
Cei doi plămâni ai Europei: Ortodoxia şi catolicismul Unica Biserică a lui Hristos este Biserica Ortodoxă. Inima Europei a fost ortodoxă timp de 1000 de ani
Biserici surori[4] Biserica lui Hristos nu are „neamuri”, ci e „singură la Părinţi”
Confesiuni creştine Nu există decât O Biserică, restul sunt rătăciri de la adevărul apostolic
Familii de biserici Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică
Culte creştine Rătăciri de la dreapta credinţă
Biserici nedepline Supralicitare de limbaj
Reconciliere În loc de întoarcere la Biserica UNA
Alte tradiţii creştine Nu există decât O Biserică
Comunităţi ecleziale Nu există decât O Biserică
Biserici tinere Biserica este una, pururea tânără
Diversitate reconciliată Una este diversitatea de neam, rasă[5], sex, prin care nu este negată posibilitatea de a fi UNA în Hristos, şi cu totul altceva este diversitatea rătăcirilor de la dreapta credinţă, care nu pot fi „reconciliate”, ci doar lepădate
Acorduri doctrinare Întoarcerea la dreapta credinţă a celor căzuţi din ea
Evreii sunt numiţi: „fraţi mai mari”, „precreştini”[6] Orice duh care nu mărturiseşte pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist” (I Ioan 4; 3)
„Nu exclude existenţa în afara Bisericii Ortodoxe a unei anumite eclezialităţi” Supralicitare de limbaj
Dialog Mărturisire cu bunăvoinţă
Pluralism religios Există un singur adevăr
„Unitate în diversitatea formelor de exprimare” Se încearcă, ca şi în cazul monofiziţilor, susţinerea faptului că deosebirile între Biserica cea Una şi eterodocşi ar fi doar de limbaj

Sursă: „Zeul toleranţei” şi descreştinarea creştinismului (o perspectivă ortodoxă), Ed. Christiana, 2009, p. 348-349


[1] Arhim. Gheorghios Kapsanis, Unirea „Bisericilor” în vol. Asceză şi îndumnezeire, trad. de Pr. Cornel Toma, Ed. Marineasa, Timişoara, 2006, p. 161

[2] Probabil că din aceeaşi gândire izvorăşte şi împotrivirea guvernului turc (se ştie că însuşi fondatorul statului turc modern, Mustafa Kemal Ataturk a fost mason) care nu doreşte să recunoască titlul de ecumenic Patriarhului de Constantinpol.

[3]Orest Bucevschi, Intoleranţa şi toleranţa Bisericii, Chişinău, 1936, p. 14. Vezi şi articolul Pr. Gregory Mathewes-Green, „Whither the Branch Theory?”, la http://www.westernorthodox.com/branch

[4] Această expresie este o absurditate, deoarece nu este acceptată nici de ortodocşi, nici de catolici. Vezi despre această expresie, nota secretă „Asupra expresiei Biserici-surori”, trimisă de actualul papă, în anul 2000, tuturor preşedinţilor Conferinţelor Episcopale romano-catolice din lume, cu puţin timp înainte de o nouă sesiune de dialog ortodox-catolic. Aici cardinalul arăta clar că biserica romano-catolică nu poate fi considerată soră, ci eventual mamă a celorlalte biserici. (vezi la http://www.vatican.va)

[5] Iată, de ex., atitudinea autentic creştină a unui Sfânt faţă de ţigani: „ – E vreun ţigan aici? Tu de la cine eşti copilul meu ? Te primesc domnii aceştia drept frate  ? – Îmi spun că prescura mea nu este primită şi mă iau în râs. – Ascultă copilul meu, tu, care eşti ţigan, când eşti botezat în numele Sfintei Treimi şi păzeşti poruncile lui Dumnezeu, te duci în Rai şi te bucuri acolo pururea, iar eu, care nu sunt ţigan, când nu fac cele bune, mă duc în Iad şi ard acolo pururea. E adevărat, aici nu te duci cu tumbe şi fluiere, fiindcă poarta e strâmtă şi nu te cuprinde, şi când vrei lasă-le. – Le las sfinte al lui Dumnezeu. – Bine, copilul meu, fă cele bune ca să te mântuieşti şi nu asculta ce spune lumea”. Viaţa şi învăţăturile Cuviosului şi Sfinţitului Mucenic Cosma Etolianul, p. 55.

[6] Em. Vasilescu, notă despre „Activitatea Secretariatului pentru necreştini” romano-catolic, în Ortodoxia, 19 (1967), nr. 4, p. 633: „Secretariatul nu se ocupă de raporturile cu evreii, de care se ocupă Secretariatul pentru unitate, deoarece evreii sunt <<precreştini>> şi ocupă un loc aparte faţă de creştini”.

=============================================================

Introducere[1]

Vizionarea TV nu este un simplu obicei sau doar un mijloc de informare: ne aşezăm zilnic câteva ceasuri în faţa televizorului, ne relaxăm, aflăm ce se mai întâmplă în lume şi după aceea ne continuăm activitatea. Prin caracteristicile şi intensitatea experienţei, prin periodicitatea cu care intervine încă din primii ani ai vieţii, privitul la televizor influenţează în mod definitoriu viaţa omului contemporan. Oamenii ajung să gândească, să se comporte, să se îmbrace după cum le sugerează televiziunea. O mare parte din modul de a fi al acestui om, din ideile, aspiraţiile şi sentimentele lui se datorează miilor de ore petrecute in faţa celei pe care Martin Eslin o numeşte ,,maşina visării”.

Televiziunea, televizionarea sau mass-media în general reconstruiesc realitatea, configurează un nou mediu de existenţă şi de conştiinţă pentru omul zilelor noastre, un nou mod de a fi. Ca principalele mijloace ale promovării nihilismului şi culturii divertismentului, ele influenţează în mod decisiv orizontul religios al omului contemporan. Cu siguranţă, fără televizor şi publicitate lumea nu ar fi arătat aşa cum o vedem astăzi. În mod cert, nu s-ar fi înaintat atât de mult în direcţia degradării valorilor tradiţionale, a relaţiilor personale şi comunitare, a vieţii de familie, a moralei sociale şi individuale.

Această uriaşă influenţă pe care o are televiziunea în viaţa omului modern explică volumul semnificativ de informaţii pe care cartea de faţă îl aduce înaintea cititorilor. Au fost tratate atât problemele ridicate de tehnologia audio-video, de obiceiul vizionării in sine, cât şi cele ce vizează influenţa mesajelor TV asupra modului de viaţă al oamenilor, asupra credinţei acestora. S-a acordat o atenţie deosebită mecanismelor care stau la baza efectului puternic al televiziunii, acţiunii sale hipnotice, dependentei pe care o creează şi a celor mai multe din procesele neuropsihologice, educaţionale şi culturale pe care televiziunea le pune în mişcare.

Scopul principal al cărţii nu este acela de a critica sau stigmatiza televiziunea, ci de a înţelege în ce constă efectul acesteia, care este modul cum acţionează ea asupra creierului şi a sufletului uman. Această fidelă radiografie a obiceiului vizionării şi a consecinţelor sale este necesară atât pentru a putea fi contracarată acţiunea televiziunii – cel mai persuasiv mijloc de comunicare din istoria lumii -, cât şi pentru a putea fi găsit drumul de întoarcere la viaţa firească a omului fără televizor.

Renunţarea la televiziune nu este un lucru uşor de realizat, căci imaginea video şi cea publicitară au instalat o adevărată dictatură în spaţiul public şi privat al societăţii moderne, au ajuns să-l împresoare pe omul modern din toate părţile, lăsându-i o libertate tot mai mică în a vedea şi înţelege lumea, neinfluenţat de ele. De aceea efortul eliberării de tirania mediatică trebuie să fie corelat cu o bună cunoaştere a fenomenelor şi cu adoptarea unui mod de viaţă care să asigure o minimă imunitate. Altfel, evadarea din spaţiul concentraţionar al realităţii mediatice (televiziune, internet), al conştiinţei globale, va fi imposibilă. Lipsit de cunoştinţe şi de credinţă, omul contemporan devine cea mai uşoară victimă. El este învins înainte de a afla că împotriva minţii şi sufletului său se duce un adevărat război sau ajunge să fie făcut prizonier şi să fie înrobit, deşi cultura media îl convinge că este liber.

Mulţimea extraordinari a sistemelor de semnificaţie implicate în lumea TV – limbaj verbal, expresie vocală, gestici, limbaj al trupului, decor -, viteza uriaşă de schimbare a cadrelor, efectele tehnice în general ce bulversează atenţia telespectatorului fac ca majoritatea informaţiilor transmise prin televiziune să aibă un impact subliminal, adică să nu fie complet sau deloc conştientizate de telespectator, deşi ele pătrund în mintea acestuia şi sunt depozitate în memorie. Acest efect eminamente subliminal al televiziunii este favorizat de inducerea în mintea telespectatorului, pe parcursul vizionării, a unui ritm cerebral alfa. După cum demonstrează neuro-psihologii Emery şi Peper, intrarea într-o stare semi-hipnotică atunci când ochii sunt fixaţi pe ecran indică nu numai diminuarea cenzorului raţional, a judecăţii, ci şi deschiderea porţilor subconştientului şi pătrunderea necenzurată a mesajelor TV în adâncul acestuia.

Efectul subliminal al televiziunii explică de ce oamenii nu pot înţelege că prin simpla vizionare poate să le fie înrâurită, într-o măsură definitorie, existenţa.

În prima parte a volumului de faţă, au fost analizate efectele pe care ecranul TV şi vizionarea TV ca obicei cotidian le au asupra dezvoltării şi funcţionării creierului uman, independent de natura mesajelor transmise prin televizor. A doua parte aduce în atenţie importanţa pe care o are oricare mediu de comunicare, în special mediul TV, în modelarea mesajelor ce sunt transmise prin el şi în configurarea unei ştiri mentale specifice comunicării cu mediul respectiv. Totodată, au fost luate în considerare mesajele ce caracterizează conţinutul programelor TV, natura acestora şi consecinţele pe termen lung ale educaţiei în spiritul culturii TV. Pe lângă concluziile din finalul fiecărui capitol mai important, în a treia parte a acestui volum, au fost rezumate efectele pe care televiziunea le are asupra dezvoltării vieţii mentale a copiilor şi a vieţii de familie. Consideraţiile ultimului capitol se referă la mijloacele pe care omul contemporan le are la îndemână pentru eliberarea de seducţia şi tirania televizorului. Concluzia generală a primului volum este aceea că atât tehnologia video, ecranul TV, cât şi mesajele transmise prin televiziune defavorizează definitoriu dezvoltarea şi funcţionarea normală a creierului uman.

Pentru a putea înţelege acest lucru, în primele subcapitole a fost arătat felul în care mediul, experienţa lumii înconjurătoare influenţează nu numai modul în care gândeşte copilul şi comportamentul acestuia, dar şi dezvoltarea structurală a creierului, modul in care se configurează reţelele neuronale. Plecând de la aceste date şi analizând caracteristicile experienţei TV, neuropsihologii concluzionează că acei copii care din primii ani de viaţă au petrecut o parte semnificativă din timpul fiecărei zile în faţa micului ecran riscă să aibă un creier diferit dezvoltat decât cei din generaţiile anterioare, care au trăit fără televizor. În principal, modificările sunt proporţionale cu timpul dedicat vizionării, depinzând însă şi de alţi factori educaţionali şi de mediu.

Aceste afirmaţii pot apărea ca exagerate pentru mulţi dintre cititori, deoarece fenomenul nu poate fi identificat cu uşurinţă. Pe de o parte, nu se cunoaşte faptul că deficienţele de ordin comportamental şi cognitiv se asociază unei nedezvoltări corespunzătoare a reţelelor neuronale ce mediază acele abilităţi. Văzându-şi copiii că nu sunt capabili să se concentreze cu atenţie sau că nu pot să-şi controleze comportamentul, părinţii nu-şi dau seama că înseşi reţelele neuronale în care sunt procesate aceste abilităţi nu s-au dezvoltat normal, în urma timpului petrecut de-a lungul anilor în faţa micului ecran.

Pe de altă parte, deficienţele încep să devină vizibile destul de târziu, abia după clasa a III-a, când procesul de învăţare solicită prezenţa unor abilităţi de ordin superior. În cazul în care copiii nu sunt puşi să facă nimic, fiind permanent protejaţi, şi când nu se iau în considerare dificultăţile întâmpinate de aceştia în procesul de învăţământ, în citit, în scriere, în folosirea limbii, atunci incapacităţile lor mentale vor trece neobservate, putându-se conserva şi extinde în mod necontrolat. Astfel că, în timp ce părinţii se arată mulţumiţi de propriii copii, care par foarte avansaţi în mentalitate pentru vârsta lor, educaţia mediatică le periclitează în mod grav mintea, marcându-i pentru întreaga viaţă.

Cercetările neuropsihologilor demonstrează că vizionarea TV alterează în special capacităţile cognitive ale persoanei umane. Nu numai procesul învăţării este dezavantajat, ci şi gândirea logică şi analitică, discursivitatea, capacitatea de exprimare a ideilor, creativitatea şi chiar dezvoltarea inteligentei. Televiziunea afectează mai ales cortexul prefrontal, acea parte a creierului care este cel mai bine dezvoltată la om, unde sunt mediate procesele mentale superioare, funcţiile executive ale cortexului, ce diferenţiază fiinţa umând de celelalte vieţuitoare.

Vătămarea cortexului prefrontal prin vizionarea TV, prin cultivarea mentalităţilor şi atitudinilor nihiliste ale culturii divertismentului are puternice repercusiuni în comportamentul telespectatorilor, în formularea acţiunilor, în capacitatea de decizie şi în adaptarea la noi situaţii de viaţă. Toate acestea se datorează faptului că în cortexul prefrontal sunt integrate gândurile, cu emoţiile şi cu motivaţia, aici realizându-se conştientizarea simultană a contextului, a opţiunilor, a consecinţelor, a relevantei şi a perspectivelor oricărei acţiuni, a oricărui fapt cu care se confruntă individul.

Afecţiunile pe care nu numai vizionarea TV, dar şi jocurile pe calculator şi navigatul pe internet le produc asupra cortexului prefrontal se remarcă uşor la copii şi tineri in dificultăţile pe care aceştia le întâmpină în concentrarea cu atenţie şi în susţinerea motivaţiei pentru urmărirea unei activităţi oarecare, în controlul emoţiilor şi al comportamentului, în planificarea şi organizarea programului. Iniţiativa, creativitatea, curiozitatea, discernământul şi judecata sunt alterate în mod semnificativ.

Una dintre concluziile esenţiale ale acestui volum este aceea că nu numai vizionarea dăunează dezvoltării creierului, ci, în aceeaşi măsură, şi toate mentalităţile şi comportamentele nihiliste care sunt mediatizate în principal prin televiziune şi care au inundat societatea contemporană. Cultura nihilistă este aceea căreia i se datorează dependenţa omului de televizor. Prin urmare, atâta timp cât oamenii nu se vor debarasa de reziduurile acestei culturi, nu se vor putea elibera cu adevărat de atracţia televiziunii.

Problema nihilismului nu este atât una de natură culturală, cât una de natură religioasă, căci el se naşte şi se dezvoltă într-un raport polemic faţă de învăţătura şi modul de viaţă creştin. Astfel că, în mod evident, după cum observa Culianu în cartea sa Religie şi putere, reîntoarcerea la creştinism rămâne singura soluţie viabilă într-o cultură sinucigaşă, al cărei efect principal este distrugerea fiinţei umane.

În încheiere trebuie făcută precizarea că, deşi lucrarea este dedicată în special televiziunii, cea mai mare parte a efectelor acesteia sunt valabile şi în cazul calculatorului. Jocurile pe calculator, spre exemplu, sunt mult mai nocive ca vizionarea TV. Internetul de asemenea, constituie un important factor de risc pentru dezvoltarea mentală a copiilor, dacă nu este controlat de către părinţi accesul acestora la internet şi zonele de navigaţie.

De asemenea, trebuie înţeles faptul că, deşi cartea de faţă acordă o atenţie deosebită efectelor pe care televiziunea le are asupra mintii copiilor, nu numai aceştia sunt afectaţi de vizionare. Cercetările demonstrează că multe dintre funcţiile creierului sunt perturbate în

urma vizionării şi la adulţi. Diferenţa este dată doar de faptul că la copii modificările sunt chiar de natură structurală şi au un caracter patologic mult mai evident decdt la adulţi.

Având în vedere şi vizionarea TV este strâns corelată cu criza religioasă a omului contemporan, următoarele două volume a1e cărţii vor fi dedicate în întregime consecinţelor pe care televiziunea le are în viaţa religioasă a oamenilor şi înţelegerii adevăratelor semnificaţii ale experienţei vizionării TV în viaţa creştinului.

Cu toate că această carte aduce numeroase argumente pentru eliminarea televiziunii din casa şi din viaţa oamenilor, probabil că nu foarte mulţi vor face acest lucru, pentru că fascinaţia televizorului este extrem de puternică, iar dependenţa pe care el o creează este deosebit de mare.

Omul, liber fiind, nu trebuie constrâns şi faci nimic din ceea ce este împotriva voinţei sale, chiar dacă acel lucru i-ar fi folositor, dar pentru că libertatea să poată funcţiona şi omul să aibă cu adevărat posibilitatea unei opţiuni, trebuie cunoscut adevărul. Acest lucru şi-l propune această lucrare: a arăta care este adevărul privind viaţa pe care televiziunea şi cultura divertismentului o fac posibilă astăzi. Nădăjduim ca măcar copiii, cei care cu atâta nevinovăţie vin pe lume, să fie păziţi de această maşină distrugătoare pentru mintea şi sufletul uman. Măcar pentru ei să facem efortul de a ne trezi din somnul în care ne cufundă noaptea televizionării.

Cuvânt înainte[2]

În urma cercetărilor desfăşurate în ultimii ani, nu mai rămâne nici o îndoială: vizionarea TV şi calculatorul dăunează dezvoltării şi funcţionării creierului uman. Aceasta, deoarece activitatea corticală, atunci când ne aşezăm în faţa ecranului, este complet diferită de aceea întâlnită în mod obişnuit în viaţa oamenilor. Cele câteva ceasuri petrecute zilnic de copii în faţa televizorului şi a calculatorului, încă din primii ani de viaţă, vor influenţa definitoriu modul în care creierul va răspunde pe viitor la provocările lumii reale, modul în care va procesa informaţia.

Astfel, se demonstrează în mai multe studii, mintea tinerilor ajunge să fie dependentă de starea de pasivitate, de neconcentrare şi negândire care i-a fost indusă zilnic, câteva ceasuri, prin intermediul vizionării. Emisfera stângă a creierului, a cărei activitate este inhibată când privim la televizor, nu se dezvoltă normal, ceea ce face ca tinerii aceştia să fie deficienţi în ceea ce priveşte gândirea logică şi analitică, în vorbire, în construirea frazei, în scris şi citit – procese desfăşurate în ariile acestei emisfere. Cele mai grave sunt însă consecinţele pe care televiziunea şi jocurile pe calculator le au asupra funcţionării părţii din faţă a creierului  – cortexul prefrontal – care îl deosebeşte pe om de animal. Prin frânarea dezvoltării şi chiar prin vătămarea produsă de televiziune şi calculator aceste zone esenţiale în dezvoltarea proceselor de conştiinţă, a proceselor mentale superioare , vizionarea afectează capacitatea de concentrare a atenţiei, slăbeşte motivaţia şi favorizează comportamentele instinctive – bulimia, agresivitatea şi pulsurile sexuale.

Acestea sunt doar câteva din motivele pentru care Academia Americană de Pediatrie (Reisenberg, 1998), recomandă ca până la doi ani copiii să nu fie lăsaţi să se uite la televizor, iar după această vârstă, pe toată perioada vârstei şcolare, să li se limiteze timpul vizionării (cumulat televizor, video sau calculator) la una, cel mult două ore pe zi. Unii autori opinează ca măcar până la  5-6 ani când se încheie prima perioadă esenţială în dezvoltarea creierului, copiii să fie ţinuţi departe de televizor şi de calculator.

Şi pentru adulţi, vizionarea constituie un important factor în intensificarea stării de nervozitate şi agitaţie mentală, în slăbirea capacităţii de concentrare, în scăderea memoriei, în apariţia stării de pasivitate şi a plictiselii, a depresiilor şi a anxietăţii şi a tulburărilor de personalitate. Stresul generat pe parcursul şi în urma vizionării poate afecta în mod serios creierul şi distruge celula nervoasă din zonele cortexului prefrontal şi ale emisferei stângi. Aşadar, pentru persoanele care sunt deja stresate, care sunt obosite nervos, este recomandat ca în loc să-şi petreacă timpul liber în faţa micului ecran, agravându-şi starea, să caute destinderea prin ieşirea în natură, prin activităţi practice, prin lectură sau comunicarea cu cei apropiaţi.

 


 


[1] Extras din – Efectele televiziunii asupra minţii umane, Virgiliu Gheorghe, Ed. Evanghelismos, 2005, pag. 13-18

[2] Extras din – Efectele micului ecran asupra minţii copilului(ediţia a doua), Editura Prodromos, 2008, pag. 7-8

==============================

Mitul efectului de sera[1]

Sistemul oficial estimeza că încălzirea global provocată de efectul de seră va avea consecinţe catastrofale: secetă, foamete, boli infecţioase, incendii pe suprafeţe întinse, topirea gheţarilor, inundaţii, uragane, cutremure, dispariţia unui număr mare de specii[2]. Această minciună are un impact psihologic major asupra populaţiei.

London School of Economics a publicat la începutul lunii septembrie 2009 un studuiu pseudoştiinţific în care se afirmă că cel mai bun şi cel mai ieftin mod de a combate încălzirea globală este folosirea contraceptivelor pentru diminuarea populaţiei. Tot sub pretextul efectului de seră se pregăteşte introducerea taxei pe dioxidul de carbon expirat.[3]

“Prichindeii de grădiniţă, elevii şi cadrele dicdactice vor învăţa despre încălzirea global şi despre protejarea mediului înconjurător. Proiectul presupune introducerea de cursuri opţionale în şcoli şi grădiniţe, adresate preşcolarilor, elevilor din clasele primare şi celor din gimnaziu. Ministrul Mediului, Atilla Korodi a declarat că educaţia mediului European Green Box, care prevede introducerea educaţiei ecologice în fiecare materie. “[4].

Încălzirea global a devenit noua religie a elitelor urbane din ţările dezvoltate, avertizează geologul Australian Ian Plimer, care susţine că teoria schimbărilor climatic provocate de oameni nu este decât o farsă provocată de ecologiştii funcamentalişti şi îmbrăţişată interest de clasa politică. Prin cercetările sale, Ian Plimer a reuşit să-I indigneze pe inchizitorii doctrine încălzirii globale.

Plimer este de formaţie geolog professor la Adelaide University şi este una dintre cele mai cunoscute voci academic ale Australiei. El susţine că teoria privind încălzirea global determinată de oameni este o înşelătorie perpetuată de ecologişti fundamentalişti şi îmbrăţişată de clasa politică ce adoră orice idée care provoacă anxietate în rândul cetăţenilor.

Cercetătorul Australian afirmă că CO2 nu este un poluant, ci o sursă de hrană pentru plante. Plantele consumă dioxid de carbon şi eliberează oxygen, iar activitatea umană contribuie doar într-o mică măsură la prezenţa gazului în atmosferă.

Mulţi oameni de ştiinţă au criticat teoriil pseudoştiinţifice ale sistemului official, însă acesta i-a redus la tăcere. Dar Plimer nu pare să cedeze acestor presiuni şi tocmai a publicat  ultima dintre cele şase cărţi şi 60 de lucrări academic pe subiectul încălzirii globale: Heaven and Earth – Global Warming: The Missing Science.

Geologului nu i-a fost uşor să publice cartea, dar până la urmă a reuşit să găsească o editură mică, ce şi-a asumat acest risc. Până în present, s-au vândut 30.000 de exemplare în Austria, iar cartea s-a bucurat de aprecieri din primele zile de vânzare în SUA şi Marea Britanie[5].

Un articol din publicaţia americană Washington Examiner citează studiile doctorului Don Easterbrook, geolog şi professor la Western Washington Universitz. Datele acestuia arată că în perioada 1945-1998 a avut un proces de încălzire global. Numai că în ultimii zece ani, susţine Easterbrook, temperature a mai scăzut. Aceeaşi opinie au şi cercetători din Societetea Astronomică din Australia. Constatarea contrazice flagrant previziunile Comisiei interguvernamentale a ONU privind încălzirea globaşă continuă[6].

Profesorul Patrick Michaels de la universitatea din Virgina arată că în ultimii 150 de ani temperature în lume a crescut, însă creşterea însă creşterea a fost mai rapidă în perioada 1905-1940, când producţia industrială era redusă şi prin urmare era redusă şi emisia de dioxid de carbon. După 1940 a urmat o perioadă de scădere a temperaturii, deşi concentraţia de dioxid de carbon a crescut. De aici rezultă că încălzirea globală nu este produsă de creşterea concentraţiei de dioxid de carbon.


[1] Dictatura pseudo-ştiinţei, Fundaţia Petru Vodă, 2009

[2] http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_9906/ONU-Incalzirea-globala-vine-mai-repede-cu-consecite-mai-grave.html

[3] Petru Molodeţ, Se introduce o nouă taxă: impozitul pe aerul consumat, în revista Presa Ortodoxa, anul 2009, nr.9, p.24-25.

[4] http://www.ecomagazin.ro/elevii-vor-invata-despre-incalzirea-globala/

[5] http://www.hotnews.ro/stiri-mediu-6010038-incalzirea-globala-devenit-noua-religie-elitelor-urbane-din-tarile-dezvoltate-stiinta-australian.htm

[6] http://www.realitatea.net/incalzirea-globala-este-de-fapt–-o-racire-globala–spun-specialistii_582282.html

===============================

Vaccinarea, GENOCIDUL lent.

O nouă campanie de manipulare a populaţiei, şi de eradicare. Controversata „gripă porcină” şi vaccinurile.

Zile în şir au produs panică în rândul populaţiei referitor la acest fenomen, însă în momentul apariţiei zăpezii, la noi în ţară, au rărit această dispută. [Iulian Andrei ]

Accesaţi:

http://ortodoxia.md/despre-vaccine

==============================================

ABANDONUL ŞCOLAR

În România cazurile de abandon şcolar nu sunt o nouate ci un fenomen cu care se confruntă de ani de zile. A devenit cunoscut în momentul în care s-a luat atitudine, întârziată, însă niciodată nu este prea târziu. Cauza care duce la abandon este aceea care ne frământă pe toţi de un deceniu şi ceva, anume: SĂRĂCIA.

Uneori dăm vina pe sistem, dar oare cine formează sistemul? Alteori dăm vina pe evenimentele istorice, dar înăuntrul nostru nu cautăm răspuns. Dacă am cerceta Scriptura am vedea acolo că cel care se îngrijeşte de cele cereşti nu duce lipsă de nimic.(Matei 6; 33)

Educaţia are un rol important în formarea copiilor, ca viitori adulti ai intergităţii, ghidaţi după o viaţă morală virtuoasă.

Dascăli, părinţi şi toţi cei care au putera de a schimba viitorul – adica tinerii de azi – în bine, de a-i da stralucirea de care are nevoie, nu ezitaţi să o faceţi, fiecare, de acolo de unde vă aflaţi. [Iulian Andrei – PutereOrtodoxă]

Vizualizaţi :

Pentru mai multe detalii accesaţi :

http://articole.famouswhy.ro/prevenirea_abandonului_scolar

http://www.unicef.org/romania/ro/children.html

http://www.cotidianul.ro/copiii_fug_de_la_scoala_din_cauza_saraciei_a_plictiselii_a_mentalitatii_parintilor_si_a_anturajului-103183.html

http://teoreticlupeni.licee.edu.ro/index.php/psiho/68-cauze-si-efecte-ale-riscului-de-abandonului-scolar.html

TRAFICUL DE FIINTE UMANE

Traficul de fiinte umane si exploatarea sexuala a copiilor este un fenomen prezent in toata lumea si care face zeci de mii de victime.Traficul de fiinte umane este ilegal si constituie o incalcare a drepturilor omului.
Pentru a afla mai multe informatii:
http://ms.politiaromana.ro/prevenire/trafic_persoane/trafic_persoane.html
sugestie -„povesti adevarate”
http://anitp.mira.gov.ro/ro/
sugestie -prevenire

=================================================

FUMATUL ESTE ABSURD.NU-I ASA ?

Poti sa-ti imaginezi o societate in care normal este sa nu se fumeze ?In care sa nu mai existe camere pline de fum, in care oamenii sa traiasca mai mult, sa fie mai activi si sa aiba o viata mai sanatoasa?
„Ne-am apucat de fumat ca sa parem mai maturi.De ce sa nu renuntam din acelasi motiv?”
Nicotina este un drog prezent in toate produsele pe baza de tutun si care poate duce la un grad ridicat de dependenta.De aceea majoritatea oamenilor care se apuca de fumat devin dependenti.Si cu cat esti mai tanar atunci cand te apuci, cu atat creste probabilitatea sa devii dependent.
Pentru a-i ajuta pe oameni sa scape de acest obicei, iata un sprijin – www.help-eu.com

http://www.medicas.ro/sanatatea-pe-larg/fumatul/

================================================


OBEZITATEA – O PROBLEMA SERIOASA

Obezitatea este o problema serioasa in majoritatea tarilor din lume.Consecintele asupra sanatatii sunt foarte serioase.Obezitatea reduce durata de viata.Este o boala care creeaza traume psihice si probleme de adaptare, care genereaza handicap fizic si social si care contribuie la agravarea altor boli.
Care Este Cauza?
Stilul de viata este principala cauza a obezitatii: obiceiurile nesanatoase de nutritie sau orele nesfarsite petrecute in fata calculatorului si a televizorului.Tot mai putini tineri frecventeaza orele de educatie fizica sau practica un sport.Este recomandabil sa avem zilnic cel putin o ora, o ora si jumatate de activitate fizica.De asemenea, tinerii obezi au sanse mari sa devina adulti obezi.
Pentru ajutor : http://www.homeopathy.ro/obezitatea.html
http://www.sfatulmedicului.ro/Obezitatea/obezitatea_881

================================================

UN PAR FRUMOS SI COLORAT – DAR ESTE SIGUR ?

Ai parul natural blond, saten sau roscat?Sau te vopsesti, iti faci suvite, folosesti intensificatori de culoare?Daca este asa,citeste mai intai ce urmeaza si, apoi decide.
Un numar tot mai mare de tineri isi schimba culoarea parului naturala a parului, intr-un curcubeu de culori, suvite si intensificatori de culoare.Dar daca vrei un nou look „traznet”, poti sa te alegi cu mai mult decat ti-ai dorit!
Unele persoane sunt sensibile la chimicalele continute in vopseaua de par.Simptomele pot varia de la o simpla iritatie la o iritatie severa a pielii, umflarea ochilor, a gatului, a fruntii si dificultati de respiratie, care necesita internare intr-un spital.
Pentru mai multe informatii:
http://www.divahair.ro/tendinte/cancerul_si_vopseaua_de_par

================================================

LUMEA NOASTRA NATURALA ESTE AMENINTATA

Plantele,animalele,pasarile,padurile,oceanele,raurile si pasunile – toate acestea care fac planeta noastra atat de diversa – sunt din ce in ce mai amenintate cu disparitia.Daca aceasta biodiversitate va disparea, toate lucrurile a caror existenta o consideram sigura, cum ar fi apa curata, aerul proaspat, mancarea buna, pot si ele sa dispara.Poti sa-ti imaginezi viata fara o plimbare in padure, fara cantecul pasarilor sau fara plante?
Biodiversitatea -varietatea foarte mare a vietii pe pamant – este cea care face planeta noastra nu numai locuibila, ci si frumoasa.Pierdera biodiversitatii este una dintre cele mai mari provocari cu care ne confruntam.Pierderea biodiversitatii  este cauzata de schimbarile climatice, de distrugerea habitatelor naturale prin agricultura si constructii, de poluarea si supra-exploatarea padurilor, a oceanelor, a raurilor, a lacurilor si a solurilor.

Probabil ca stii de amenintarile asupra padurilor tropicale din regiunea Amazonului si de pierderea habitatului multor animale din Africa, dar si noi in Europa ne confruntam cu pierderea biodiversitatii.Avem o varietate extraordinara de peisaje, de la cele alpine, la paduri si la zone mlastinoase.Toate acestea sunt habitatele diferitelor specii de animale.Totusi, multe animale, pasari si plante sunt amenintate cu disparititia in prezent, iar unele chiar au disparut.

Cat De Grava Este Problema ?
In Europa se estimeaza ca exista 200.000 de specii de animale si plante.Multe sunt amenintate in prezent cu disparitia: 52% din speciile de pesti de apa dulce, 45% dintre reptile si fluturi, 42% din mamiferele indigene, 30% dintre amfibieni si 43%, dintre speciile de pasari.In mediul marin, bancuri de cod, sturioni si cambule – din care se pregatesc atatea feluri de mancare delicioase – sunt pe cale de disparitie.Mai mult, 800 de specii de plante sunt in pericol – acestea ar putea fi folosite ca ingrediente de baza ale unor noi medicamente, dar daca nu oprim pierderea, s-ar putea sa nu stim niciodata cat de folositoare ar fi putut sa fie.

De Ce Este Importanta Biodiversitatea?

Pierderea biodiversitatii nu inseamna doar disparitia unor peisaje, animale, pasari si plante frumoase.Biodiversitatea este esentiala pentru prosperitatea economica, securitatea, sanatatea si alte aspecte ale vietii noastre zilnice.De exemplu, biodiversitatea globala sta la baza a peste 25% dintre medicamentele pe care le folosim.Pierderea biodiversitatii impiedica deja si ameninta sa anihileze eforturile de imbunatatire a conditiilor economice, sociale si de mediu in Europa si peste tot in lume.

Reducerea Impactului Schimbarilor Climatice
Protejarea biodiversitatii Europei poate contribui la reducerea impactului schimbarilor climatice.De exemplu, ecosistemele sanatoase pot contribui la limitarea cantitatii de gaze de sera din atmosfera deoarece padurile, depozitele de turba si alte habitate retin carbonul.Ecosistemele sanatoase pot deasemenea sa asigure protectie impotriva dezastrelor naturale amplificate de schimbarile climatice; de exemplu, zonele de coasta mlastinoase aflate in stare buna din punct de vedere al ecosistemelor pot ameliora protectia impotriva efectelor uraganelor,  iar ecosistemele sanatoase din zonele de cumpana a apelor sau din vaile de revarsare a raurilor pot reduce inundatiile provocate de apele raurilor.

Ce Facem Ca Sa Pastram Biodiversitatea?

-Viziteaza unu din site-urile Natura 2000 pentru a afla mai multe despre biodiversitate si de ce este ea importanta.
-Daca ai o gradina poti construi o casa pentru pasari,poti planta flori sau poti face un mic iaz natural.chiar daca nu ai gradina, poti sa le oferi o oaza pasarilor si insectelor punand o jardiniera la fereastra.
-Daca ai o gradina, lasa o parte din ea nelucrata.
-Evita folosirea pesticidelor chimice in gradina si foloseste in schimb produse naturale.
-Nu rupe niciodata flori sau plante din mediul natural.
-Foloseste compostul.Acesta este modul in care natura recicleaza si poate de asemenea sa contribuie la reducerea cantitatii de deseuri pe care le aruncam.Prin compostarea resturilor de la bucatarie si din gradina poti imbunatati cu usurinta calitatea solului din gradina ta.
-Ajuta in calitate de voluntar o rezervatie naturala locala.
Mai multe informatii : www.natura2000.ro

Pamantul: Bucura-te de el, dar mai lasa si pentru mai tarziu…
Cauza principala a deteriorarii continue a Pamantului consta in consumul si productia de maniera nedurabila.Depinde de noi de toti – consumatori si producatori deopotriva – sa schimbam aceasta situatie.
Planeta noastra devine mai mica.De ce ? Fiindca o epuizam intr-un ritm alarmant.In fiecare an taiem mai multe paduri, avem mai multe pasuni pentru vite, conducem pe distante mai lungi si aruncam mai multe gunoaie.Pare logic ca atunci cand luam mai mult decat planeta ne poate da, in fiecare an natura sa aiba mai putin de oferit.Daca dorim sa folosim mai putine resurse ale planetei si sa devenim consumatori responsabili, putem incepe foarte bine punandu-ne urmatoarea intrebare : de cate lucruri avem cu adevarat nevoie ? Reducerea nivelurilor de consum ne ajuta sa economisim bani, sa scapam de dezordine si sa salvam planeta.Putem sa le cerem celor care produc lucrurile de care avem nevoie sa aiba aceeasi atitudine: sa produca in mod responsabil, sa elimine risipa si sa recicleze ori de cate ori este posibil.
Fiind mai constienti in legatura cu ceea ce cumparam (consum „responsabil”) vom ajunge la un model de consum durabil.Atunci cand cumpara un produs sau un serviciu, consumatorii responsabili acorda atentie modului in care producerea acestuia afecteaza mediul inconjurator, sanatatea publica, conditiile de lucru si nivelurile de saracie.

Optiuni si Alternative
Sa fi un consumator responsabil inseamna sa alegi si sa analizezi alternativele.Becurile de iluminat traditionale sunt mai ieftine atunci cand le cumperi, dare cele cu un consum redus de energie se dovedesc a fimai ieftine pe intreaga perioada de utilizare si tin de 10 ori mai mult decat cele traditionale.

O Gura De Aer Proaspat?
Aerul curat este esential pentru sanatatea noastra.Stiati ca poluarea aerului, provocata de industrie si de trafic, are un impact major asupra starii de sanatate a populatiei urbane?
Aerul poluat este responsabil de aparitia unor proleme respiratorii, cum ar fi astmul si multe alergii.Aceste boli sunt cauza mortii premature a 370.000 de persoane anual, in Europa.Aerul poluat reduce speranta de viata a fiecaruia dintre noi cu opt luni in medie si cu pana la doi ani in cele mai afectate zone.

Efectele Poluarii Aerului?

-Afectiuni, de la astm la bronsita si chiar moarte prematura.
-Acidificare – depozitele de acid afecteaza padurile, raurile, lacurile si cladirile istorice.
-Eutrofizare (crestere a substantelor nutritive chimice din apa) – afecteaza plantele si animalele.

Ce Poti Face Tu?
-Mergi pe jos sau cu bicicleta ori de cate ori poti.
-Foloseste transportul public sau mergi la scoala impreuna cu mai multi colegi.
-Tine minte – fumul de la orice foc deschis – focul din semineu, de la gunoaiele care ard sau focul de tabara – polueaza aerul si poate contine substante toxice cum ar fi dioxinele.

Totusi, marile companii din Romania se implica si exista initiative pentru reducerea impactului actiunilor asupra mediului precum si impotriva reducerii spatiilor verzi in orase.

Ce Am Face Fara Apa ?
Apa este una din nevoile primare ale oamenilor, de fapt ale tuturor vietuitorilor.Dar incepe sa devina insuficienta.Nu putem sa traim fara apa, dar avem tendinta sa credem ca va curge de fiecare data cand vom deschide robinetul.Totusi, e trist ca devine un bun din ce in ce mai rar in lume.
Mai putin de 1% din apa planetei este disponibila pentru consumul uman si peste 1,2 miliarde de oameni – aproape o cincime din populatia lumii – nu au acces la ap a de baut de calitate.Expertii spun ca,pana in 2025, peste 3 miliarde de oameni ar putea sa fie afectati de lipsa apei daca tendintele actuale vor continua.
In unele parti ale Europei, exista apa din belsug, desi zone intinse din sudul Europei au probleme in aceasta privinta.Schimbarile climatice ar putea inrautati situatia in toata Europa.Seceta a devenit un fenomen din ce in ce mai frecvent in ultimii 50 de ani.Stiati ca agricultura e responsabila de 44% din consumul de apa din Europa si peste 67% in sudul Europei?

Ce Poti Face Tu?
-Fa dus in loc de baie – consumi de patru ori mai putina apa
-Inchide robinetul in timp ce te speli pe dinti.Daca toti europenii ar proceda astfel, intr-un an s-ar economisi suficienta apa pentru a umple 6000 de bazine olimpice.
-Verifica robinetele – un robinet care picura risipeste 25l de apa pe zi, problema care poate fi rezolvata simplu cumparand o garnitura noua, ieftina.
-Colecteaza apa de ploaie – poti folosi galeti sau un recipient special pentru apa care se scurge pe acoperisuri.Apa poate fi apoi folosita pentru a uda gradina sau pentru a spala masina.
Pentru a afla mai multe : http://www.worldwaterday.org

Reclame
Comentarii
  1. bianca spune:

    foarte interesant ,imi place cea ce scrieti si informati aici….bravo!!!

  2. Maria Mirabela spune:

    Am citit despre ceea ce ai scris in acest post al tau si imi place. Continua tot asa.

  3. Maria Mirabela spune:

    Am lecturat ceea ce ai scris in acest post al tau si imi place. Continua tot asa.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s