Fericitul Pimen cel cu multe dureri

Posted: august 6, 2010 in Diverse

ASTĂZI 7 AUGUST

FERICITUL PIMEN, CEL CU MULTE DURERI[1]

Acest fericit Pimen născutu-s-a bolnav în lume şi bolnav a şi crescut. Dar, iubiţilor fraţi, boala aceasta trupească n-a adus şi pe cea sufletească, ci duhul lui Pimen slobod era de toată mâhnirea şi, aşa, n-a cunoscut întinarea păcatului. El nimănui nu se jeluia, ci numai a cerut părinţilor lui să-l lase la mânăstire, ca acolo, primind haina monahicească, să slujească Domnului. La început, părinţii nu l-au lăsat, ci au voit a-l ţine cu ei, ca să se bucure de el. Dar slăbit necontenit cu trupul şi ajungând a nu mai fi de nădejde să se îndrepte, părinţii l-au dus la mânăstirea Pecersca, unde au rugat pe fraţi să-l tămăduiască cu rugăciunile lor. Şi cuvioşii părinţi au început a ridica rugăciuni fierbinţi întru aceasta, dar nimic nu izbuteau, că Pimen îi biruia cu rugăciunea lui, cerând ca Dumnezeu să nu ridice boala de la el, ca astfel părinţii să-l lase să rămână în mânăstire.

Şi iată că, într-o noapte, pe când părinţii şi slugile lor dormeau, a intrat la Pimen mai mulţi îngeri prea luminaţi, purtând lumânări, sfânta Evanghelie, cămaşă de păr, mantie, culion şi toate cele de trebuinţă călugăriei. Şi ziceau lui: „Vrei să te tundem?” şi Pimen cu bucurie le-a răspuns: „Voiesc, şi mult vă rog să-mi împliniţi această dorinţă…” Făcând cele de trebuinţă după regula monahicească, îngerii l-au tuns şi l-au îmbrăcat în culion şi mantie, numindu-l Pimen. Apoi, dându-i, după obicei, lumânarea aprinsă, i-au zis: „Să nu se stingă patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi!…” şi i-au mai poruncit să ducă şi chinuirea boalei , zicându-i că însănătoşirea semn de moarte îi va fi. Săvârşind acestea, l-au îmbrăţişat şi s-au dus în biserică, punând părul cel tuns de pe capul lui Pimen pe mormântul cuviosului Teodosie. Fraţii din chiliile de-aproape, auzind glasul cântării, au deşteptat pe ceilalţi din preajma lor şi au mers în chilia unde zăcea fericitul. Tot acolo se aflau şi părinţii lui, cu slugile. Şi deşteptându-i, cu toţii s-au mirat, văzând pe Pimen îmbrăcat în haine monahiceşti, iar peste tot plutind o prea bună mireasmă.

Şi l-au întrebat:

–          Cinte te-a tuns pe tine monah şi ce cântare am auzit noi?

Bolnavul a răspuns:

–          Pare-mi-se că a venit egumenul cu fraţii şi m-au tuns, zicându-mi Pimen… Iar lumânarea aceasta ei mi-au dat-o, spunându-mi că trebuie să ardă patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi… Şi mi-au luat păr, pe care l-au dus în biserică…

Auzind acestea fraţii, s-au dus repede la biserică, dar au văzut uşile încuiate. Chemând pe ecleziarh l-au întrebat:

–          A intrat cineva în biserică după vecernie ?

Acela a răspuns:

–          N-a intrat nimeni, închis fiind…

Intrând în biserică, au aflat pe mormântul cuviosului Teodosie mahrama cu perii lui Pimen.

Toţi s-au spăimântat de minunea aceasta şi, dând mulţumire lui Dumnezeu, l-au primit la ei, lăsându-i acest nume dăruit de îngeri.

***

Fericitul Pimen, după prorocirea celor ce l-au călugărit pe el, a zăcut mulţi ani în boala aceea, grea şi urâtă, că se îngreţoşau de el şi slujitorii. Din această pricină toţi îl lăsau de multe ori flămând şi însetat, câte două şi trei zile. Dar Pimen le răbda pe toate, aducând mulţumiri lui Dumnezeu pentru toate.

Şi multe învăţături dădea celor ce veneau la el, zicând:

„Mai de folos este să putrezim cu totul în această viaţă, ca în cealaltă trupul să fie fără stricăciune. Să suferim aici urâtul miros, ca acolo să ne umplem de bună mireasmă, cea negrăită…”

Iar despre biserică, acest cuvios Pimen zicea: „Bine este, frate, a sta în luminatul, curatul şi prea sfântul loc, unde poţi, cu îngereştile puteri nevăzute, a înălţa cântare lui Dumnezeu. Biserica este cer pământesc şi cei ce stau în ea li se pare a sta în ceruri.”

Cu privire la răbdarea suferinţelor, el grăia: „Cel ce rabdă aici cu bucurie, aşteaptă’ pe Domnul şi Domnul va căuta la el… Iar Domnul a zis: „În răbdarea voastră vă veţi câştiga sufletul…”

Şi aşa, Pimen, acest viteaz pătimitor şi de-aproape următor al dreptului Iov a zăcut în chinuirea sa douăzeci de ani, mulţumind neîncetat lui Dumnezeu.

Şi iată că a sosit şi ceasul plecării sale şi întru aceasta s-a făcut semn în mânăstirea Pecerscăi.

Noaptea i s-a arătat trei stâlpi de foc deasupra trapezei, iar de-acolo au trecut spre vârful bisericii. Şi de îndată, Pimen s-a făcut întru totul sănătos, semn ştiut mai dinainte de el, că plecarea s-a apropiat.

S-a sculat, aşadar, şi a mers prin toate chiliile, închinându-se tuturor şi cerându-le iertare pentru ceea ce le-a greşit. Iar fraţilor bolnavi le-a spus: „Sculaţi-vă, fraţilor, şi petreceţi-mă!”. Şi aceia s-au făcut dintr-odată sănătoşi şi au mers cu el. După aceea a intrat în biserică, s-a împărtăşit cu dumnezeieştile Taine şi, luând năsălia, a pus-o pe cale şi a zis fraţilor să-l ducă într-o peşteră din apropiere şi acolo să-l îngroape.

După care, s-a aşezat în năsălie şi duhul lui de îndată a plecat, întru uşurare, la Domnul.

Iar fraţii l-au purtat la peştera aceea şi, săpându-i mormânt, l-au aşezat pe el acolo, întru bună odihnă.

Pe urmă, au închis peştera şi s-au întors la mânăstire.

Aflând fraţii despre această minunată ridicare la Domnul, au rămas în uimire şi au văzut cât de plăcut a fost Pimen lui Dumnezeu, care nu i-a lăsat fără băgare de seamă suferinţele şi răbdarea lui, ci, mai vârtos, i le-a preţuit, ridicându-l apoi la Sine, unde stă şi se roagă pentru noi, păcătoşii, ca să aflăm şi noi îndurare la Domnul, căruia, în întreita lui Faţă, i se cade cinste şi închinăciune, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


[1] Extras din Vieţile sfinţilor, vol. 5, Ed. Artemis.

De reţinut: am păstrat acelaşi limbaj folosit în carte.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s